Handouty pro žáky (komunikace & spolupráce) (vlastnosti hrdiny) (týmové projekty)

Handouty Klíčení – komplet

Handouty pro žáky z kurzů Klíčení, kompletní set.
2012, 41 stran.
Handouty Klíčení – delší

Handouty pro žáky z kurzů Klíčení, delší varianty handoutů základního setu.
2012, 25 stran.

Handouty klíčení - jednotlivá témata

ARGUMENTACE
krátká verze

Návody a tipy, jak správně argumentovat; dialog, debata, diskuse, brainstorming, argumentační boogie
ARGUMENTACE
delší verze

Návody a tipy, jak správně argumentovat
BRAINSTORMING

Popis metody brainstorming a možnosti jejího využití
CO JSEM ZAŽIL NA KURZU

Šablona „deníku“, kam je možné zapisovat program a poznámky k němu
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Popis klíčových kompetencí, zdůvodnění, k čemu jsou dobré, a tipy k jejich rozvoji
KOMUNIKACE
krátká verze

Pravidla efektivní komunikace
KOMUNIKACE
delší verze

Teorie komunikace a pravidla efektivní komunikace
NASLOUCHÁNÍ

Metody vedoucí k lepšímu vzájemnému naslouchání
OTÁZKY

Jak formovat otevřené a uzavřené otázky
PETICE

Jak sepsat petici
PLAKÁT

Jak vytvořit angažovaný plakát
POZITIVNÍ KOMUNIKACE

Tipy k pozitivní komunikaci, konstruktivní kritice, postupy pro řešení konfliktu a metody zvládání vzteku
PRAVIDLA
krátká verze

Demokratický proces vytváření pravidel (včetně šablon)
PRAVIDLA
delší verze

Demokratický proces vytváření pravidel (včetně šablon), co jsou pravidla a k čemu slouží
PREZENTACE
krátká verze

Desatero prezentace, zvládání nervozity
PREZENTACE
delší verze

Desatero prezentace
PRINCIPY TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Principy týmové spolupráce, metody vedení týmu, potíže v týmu a jejich možná řešení
PROSLOV

Tipy, jak sestavit a prezentovat dobrý proslov
ŘEŠENÍ NEOBVYKLÝCH PROBLÉMŮ

Tzv. „sedmička“ řešení neobvyklých problémů – tipy, jak na ně
SOCIÁLNÍ SPOTY

Šablona pro reflexi a záznam detailů o natočeném sociálním spotu
ZPĚTNÁ VAZBA
krátká verze

Zásady poskytování a přijímání prospěšné zpětné vazby
ZPĚTNÁ VAZBA
delší verze

Prospěšná a neprospěšná zpětná vazba, poskytování a přijímání prospěšné zpětné vazby, jak vyjádřit sympatie či kompliment
SÍŇ HRDINŮ

Šablona pro záznam jmen hrdinů a těch, pro které hrdiny jsou, při stejnojmenném programu
HRDINA

Porovnání, co je hrdina a hrdinství a co je oproti tomu idol; kdo je hrdinou pro mne, proč, jaké má vlastnosti
KRÁLOVA ŘEČ

Pracovní list pro práci na osobnostním rozvoji – hledání hrdinské vlastnosti
PROJEKT

Série pracovních listů zaměřená na rozvoj KK prostřednictvím plánování týmového projektu                               

(c) 1977 - 2011 Prázdninová škola Lipnice | Realizace: Radek Průcha, Webhosting: www.pry.cz