Pro pedagogy a odbornou veřejnost jsme připravili metodické materiály,
ve kterých představujeme využití zážitkové pedagogiky v projektovém vyučování.
V praktickém ověřování na školách jsme vyzkoušeli a doložili, že metodu zážitkové pedagogiky je užitečné
aplikovat jako jeden z nástrojů rozvoje klíčových kompetencí.

Prázdninová škola slouží jako experimentální laboratoř pro hledání cest k ovlivňování postojů, názorů
a jednání mládeže i dospělých lidí. S výsledky své činnosti se dělíme s veřejností tím, že publikujeme
a dáváme tím k dispozici nabyté zkušenosti k využití nejenom ve školství, ale i v neziskovém a odborném
sektoru. Máme za to, že tímto způsobem přispíváme k pozitivnímu vývoji ve společnosti.
(c) 1977 - 2011 Prázdninová škola Lipnice | Realizace: Radek Průcha, Webhosting: www.pry.cz