Aktuality
CZ EN
Outward

Svět je obrazem nás samých
a všechny jeho problémy a konflikty
se odrážejí v každém z nás.
Klíč k jejich řešení proto musíme
hledat v sobě.

Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou Zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

Prázdninová škola Lipnice směřuje k vytvoření respektovaného centra metodologie zážitkového učení. Cíleně podporuje svou experimentální laboratoř (Kurzy), a motivuje ji k inovativním postupům. Kurzy, které mají ustálenou metodiku (základní experiment je u konce) převádí ve spolupráci s autory do formy projektů. O výsledky těchto experimentů a projektů se dělí s veřejností (publikuje) k obecně prospěšnému užití.

Outward Bound International

PŠL je členem globální organizace
Outward Bound International

| Přihlášení

Jméno

Heslo

| Klub přátel

Klub přátel


| Naše dlouhodobé projekty

Think Big Think Big

Klíč Klíčový rok

Vzdělávací a metodické kurzy

soutěž Nale(P)šl

Nalep PŠL

Podpořte nás

Podpořte nás